Výsledky - 17.06.2019

Posledná aktualizácia 16:50 - 28 krajín k dispozícii

14.06.2019 - 10:07
Všetky časy sú v GMT+2

Európsky parlament 2019 – 2024 Predbežné výsledky

Politické skupiny Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 179
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 153
Renew Europe - Renew Europe group 106
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 75
ID - Identity and Democracy 73
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 61
EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie 43
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 38
NI - Nezaradení poslanci 9
Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu 14
Celkový počet kresiel

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nezaradení poslanci
  • Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných národných výsledkov uverejnených po ukončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry odchádzajúceho parlamentu.

Zdroj: Európsky parlament v spolupráci s Kantar

Litva

Typ výsledkov:

Odhady: Agregácia vytvorená spoločnosťou Kantar z dostupných národných odhadov alebo údajov o hlasovaní, ktoré boli uverejnené v danom členskom štáte po skončení hlasovania, založené na známych a spoľahlivých národných prieskumoch verejnej mienky.

Odhad: Projekt Európskeho parlamentu je odhadom jeho zloženia vyplývajúceho z volieb, ktorý vytvorila spoločnosť Kantar ako súhrn dostupných volebných výsledkov, odhadov alebo údajov z volieb publikovaný v členských štátoch po skončení hlasovania. Bez toho, aby bolo dotknuté zloženie novozvoleného parlamentu, odhad vychádza zo štruktúry odchádzajúceho parlamentu.

Predbežné: Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných národných výsledkov uverejnených po ukončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry odchádzajúceho parlamentu.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky predložené úradným volebným orgánom členského štátu na základe percentuálneho podielu hlasov.

Konečné výsledky: Výsledky, ktoré uverejnil úradný volebný orgán členského štátu po započítaní všetkých hlasov.

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené úradným volebným orgánom členského štátu a schválené vnútroštátnym legislatívnym orgánom.

Ustanovujúce zasadnutie: Výsledky, ktoré oficiálne oznámil novozvolený Európsky parlament po overení kritérií oprávnenosti členov.

Zdroj: Európsky parlament v spolupráci s Kantar

05.06.2019 - 17:03
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa krajín Predbežné výsledky

Výška volebnej účasti podľa krajín v percentuálnych bodoch
Krajina Percento (%)
Európska únia 50,95%
Belgicko 88,47%
Bulharsko 32,64%
Cyprus 44,99%
Česko 28,72%
Dánsko 66,00%
Estónsko 37,60%
Fínsko 40,70%
Francúzsko 50,12%
Grécko 58,76%
Holandsko 41,93%
Chorvátsko 29,86%
Írsko 49,70%
Litva 53,48%
Lotyšsko 33,53%
Luxembursko 84,24%
Maďarsko 43,36%
Malta 72,70%
Nemecko 61,41%
Poľsko 45,68%
Portugalsko 30,73%
Rakúsko 59,80%
Rumunsko 51,07%
Slovensko 22,74%
Slovinsko 28,89%
Spojené kráľovstvo 36,90%
Španielsko 64,30%
Švédsko 55,27%
Taliansko 54,50%
Zobraziť všetky podrobnosti

Zdroj: Európsky parlament v spolupráci s Kantar

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf